Category Archives: Ách ba (哑巴) – Thụy Giả

Ách ba (哑巴) – Thụy Giả – 1

Thứ nhất chương thiên tối sầm.   Treo lên đèn lồng, câm điếc bắt đầu thu thập mặt quán. D_A   Kỳ thật cũng không có cái gì hảo thu đích, đem đôi đắc cao cao đích bát tẩy một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ách ba (哑巴) - Thụy Giả | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ách ba (哑巴) – Thụy Giả – end

  Đệ thập hai chương “Người nào như thế lớn mật, dám phá ta hồn âm, giết ta đệ tử?”   Hồng ảnh chợt lóe, Tây Vương Mẫu rốt cục theo trong kiệu đi ra, rõ ràng hẳn là đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ách ba (哑巴) - Thụy Giả | Bạn nghĩ gì về bài viết này?